Preskočiť navigáciu

Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:28.1.2011
Miesto poskytovania: obec: Nové Mesto nad Váhom
Email:

susnmnv@gmail.com

0904 163292 (štatutár)

Web:http://www.nove-mesto.sk
Zodpovední zástupcoviaLenka Janetzká
Poskytovateľ: Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
Klčové  109/34
91501  Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45734445