Preskočiť navigáciu

Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.

IČO:45734445
Sídlo:Klčové 109/34, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:189
Dátum zápisu do registra:28.1.2011
Dátum poslednej zmeny:26.4.2022
Zariadenie opatrovateľskej služby
určitý čas | pobytová - ročná forma
26, 91642 Moravské Lieskové
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Nové Mesto nad Váhom