Preskočiť navigáciu

Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:34 osôb
Deň začatia poskytovania:31.8.2013
Miesto poskytovania:Moravské Lieskové 26, 91642 Moravské Lieskové
Mobil:

+421 904 163 292 (štatutár)

Email:

sus.nmnv@gmail.com

Web:http://www.nove-mesto.sk
Zodpovední zástupcoviaBc. Marie Macejková
Poskytovateľ: Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
Klčové  109/34
91501  Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45734445