Preskočiť navigáciu

Mesto Bánovce nad Bebravou

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm.c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:29.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Bánovce nad Bebravou
Email:

bujnova@banovce.sk

Telefón:

+421 387629119

Web:http://www.banovce.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Bujnová
Poskytovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra  1/1
95701  Bánovce nad Bebravou
IČO: 00310182