Preskočiť navigáciu

Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§41 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:30.6.2010
Miesto poskytovania: obec: Trenčín
Telefón:

+421 326402463

Email:

ssmtn@ssmtn.sk

Web:http://www.trencin.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ivana Šútovská
Poskytovateľ: Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.
IČO: 36124702