Preskočiť navigáciu

Mesto Nová Dubnica

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. -
Deň začatia poskytovania:22.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Nová Dubnica
Email:

cizova@novadubnica.sk

vankova@novadubnica.sk

Telefón:

+421 424433524

Web:http://www.novadubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vanková
Poskytovateľ: Mesto Nová Dubnica
IČO: 00317586