Preskočiť navigáciu

Mesto Nová Dubnica

IČO:00317586
Sídlo:Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:113
Dátum zápisu do registra:22.12.2009
Dátum poslednej zmeny:19.7.2023
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Nová Dubnica
Odľahčovacia služba
určitý čas | terénna forma
obec: Nová Dubnica
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
Nocľaháreň
určitý čas | pobytová - ročná forma
Sad duklianskych hrdinov 88/9, 01851 Nová Dubnica
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
REPO-Gastro, Trenčianska 80/19, 01851 Nová Dubnica