Preskočiť navigáciu

Mesto Nová Dubnica

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 1 a § 54 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Nová Dubnica
Telefón:

+421 424433524

Email:

vankova@novadubnica.sk

Web:http://www.novadubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vanková
Poskytovateľ: Mesto Nová Dubnica
Trenčianska  45/41
01851  Nová Dubnica
IČO: 00317586