Preskočiť navigáciu

Mesto Nová Dubnica, Sad duklianskych hrdinov 88

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.4 a § 25 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - sociálna služba pre poskytnutie prístrešia za účelom prenocovania pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2011
Miesto poskytovania:Sad duklianskych hrdinov 88/9, 01851 Nová Dubnica
Telefón:

+421 424433524

Email:

msu@novadubnica.sk

Web:http://www.novadubnica.eu
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vanková
Poskytovateľ: Mesto Nová Dubnica
Trenčianska  45/41
01851  Nová Dubnica
IČO: 00317586