Preskočiť navigáciu

Mesto Nová Dubnica

Druh sociálnej služby: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (§52 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§52 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. -
Deň začatia poskytovania:19.6.2023
Telefón:

+421 424433524

Email:

vankova@novadubnica.sk

Web:http://www.novadubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Vanková
Poskytovateľ: Mesto Nová Dubnica
IČO: 00317586