Preskočiť navigáciu

Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:19.2.2013
Miesto poskytovania: obec: Vrbovce
Telefón:

+421 346283202

Email:

fara.vrbovce@zoznam.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Miroslav Hvožďara
Poskytovateľ: Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
33
90606  Vrbovce
IČO: 36131831