Preskočiť navigáciu

Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce

IČO:36131831
Sídlo:33, 90606 Vrbovce

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:25
Dátum zápisu do registra:19.2.2013
Dátum poslednej zmeny:19.2.2013
Odľahčovacia služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Vrbovce
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Vrbovce
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Vrbovce