Preskočiť navigáciu

Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:19.2.2013
Miesto poskytovania: obec: Vrbovce
Telefón:

+421 346283202

Email:

fara.vrbovce@zoznam.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Miroslav Hvožďara
Poskytovateľ: Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
33
90606  Vrbovce
IČO: 36131831