Preskočiť navigáciu

Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 54 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Kapacita:1 osoba
Deň začatia poskytovania:19.2.2013
Miesto poskytovania: obec: Vrbovce
Telefón:

+421 346283202

Email:

fara.vrbovce@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Miroslav Hvožďara
Poskytovateľ: Účelové zariadenie cirkvi BÉTEL Vrbovce
IČO: 36131831