Preskočiť navigáciu

Mesto Považská Bystrica

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Považská Bystrica
Telefón:

+421 424305122

Email:

zdena.danizova@povazska-bystrica.sk

Web:http://www.povazska-bystrica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zdena Danižová
Poskytovateľ: Mesto Považská Bystrica
Centrum  2/3
01701  Považská Bystrica
IČO: 00317667