Preskočiť navigáciu

Mesto Považská Bystrica

IČO:00317667
Sídlo:Centrum 2/3, 01701 Považská Bystrica

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:112
Dátum zápisu do registra:22.12.2009
Dátum poslednej zmeny:18.5.2018
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Považská Bystrica
Odľahčovacia služba
určitý čas | terénna forma
obec: Považská Bystrica
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Považská Bystrica
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
určitý čas | ambulantná forma
Mesto Považská Bystrica - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Dukelská 977/20, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
určitý čas | ambulantná forma
Mesto Považská Bystrica - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Rozkvet 2024/46, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie núdzového bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica, SNP 1444/35, 01707 Považská Bystrica
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Denné centrum pre seniorov - kluby dôchodcov, Športovcov 2115/51, 01701 Považská Bystrica