Preskočiť navigáciu

Mesto Považská Bystrica

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 1 a § 54 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Považská Bystrica
Telefón:

+421 424305200

Email:

zdena.danizova@povazska-bystrica.sk

Web:http://www.povazska-bystrica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zdena Danižová
Poskytovateľ: Mesto Považská Bystrica
Centrum  2/3
01701  Považská Bystrica
IČO: 00317667