Preskočiť navigáciu

Mesto Považská Bystrica, Športovcov 2115

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 3 a § 56 podľa zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:60 osôb
Deň začatia poskytovania:1.11.2017
Miesto poskytovania:Denné centrum pre seniorov - kluby dôchodcov, Športovcov 2115/51, 01701 Považská Bystrica
Telefón:

+421 424305200

Email:

zdena.danizova@povazska-bystrica.sk

Web:http://www.povazska-bystrica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zdena Danižová
Poskytovateľ: Mesto Považská Bystrica
Centrum  2/3
01701  Považská Bystrica
IČO: 00317667