Preskočiť navigáciu

Denné centrum

§56 zákona 448/2008

  1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
  2. V dennom centre sa najmä
    1. poskytuje sociálne poradenstvo,
    2. zabezpečuje záujmová činnosť.
Mesto Bojnice, Školská 369
neurčitý čas | ambulantná
Školská 369/40, 97201 Bojnice
 
Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie 7.apríla 410
neurčitý čas | ambulantná
Námestie 7.apríla 410/22, 90613 Brezová pod Bradlom
 
Mesto Dubnica nad Váhom, ČSA 1187
neurčitý čas | ambulantná
ČSA 1187/4, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Mesto Dubnica nad Váhom, Moyzesova 396
neurčitý čas | ambulantná
Centrum neziskových organizácií Dubnica nad Váhom, Moyzesova 396/19, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Mesto Dubnica nad Váhom, Prejtská 112
neurčitý čas | ambulantná
Spoločenský dom, Prejtská 112/135, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Mesto Handlová, SNP 52
neurčitý čas | ambulantná
SNP 52/14, 97251 Handlová
 
Mesto Partizánske, Februárová 152
neurčitý čas | ambulantná
Klub spoločenských organizácií - denné centrum, Februárová 152/1, 95801 Partizánske
 
Mesto Považská Bystrica, Športovcov 2115
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum pre seniorov - kluby dôchodcov, Športovcov 2115/51, 01701 Považská Bystrica
 
Mesto Prievidza, Bojnická cesta 409
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Píly, Bojnická cesta 409/21, 97101 Prievidza
 
Mesto Prievidza, Na záhumní 422
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Necpaly, Na záhumní 422/2, 97101 Prievidza
 
Mesto Prievidza, Pekná ulica 201
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Hradec, Pekná ulica 201/1, 97101 Prievidza
 
Mesto Prievidza, Podhorská ulica 399
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Veľká Lehôtka, Podhorská ulica 399/79, 97101 Prievidza
 
Mesto Prievidza, Ulica F. Hečku 316
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Malá Lehôtka, Ulica F. Hečku 316/45, 97101 Prievidza
 
Mesto Prievidza, Ulica K. Novackého 501
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Sever, Ulica K. Novackého 501/14, 97101 Prievidza
 
Mesto Prievidza, Ulica T. Vansovej 529
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Bôbar, Ulica T. Vansovej 529/16, 97101 Prievidza
 
Mesto Púchov, Námestie slobody 1400
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Námestie slobody 1400/12, 02001 Púchov
 
Mesto Stará Turá, Ulica M. R. Štefánika 813
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Stará Turá, Ulica M. R. Štefánika 813/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 
Mesto Trenčín, Osvienčimská 1720
neurčitý čas | ambulantná
Osvienčimská 1720/3, 91101 Trenčín
 
Obec Beluša, Farská 1155
neurčitý čas | ambulantná
Farská 1155/52, 01861 Beluša
 
Obec Bošany, Družstevná 117
neurčitý čas | ambulantná
Klub dôchodcov, Družstevná 117/2, 95618 Bošany
 
Obec Horná Poruba
neurčitý čas | ambulantná
379, 01835 Horná Poruba
 
Obec Kolačno
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, 164, 95841 Kolačno
 
Obec Lazy pod Makytou
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, 324, 02055 Lazy pod Makytou
 
Obec Malé Uherce, Uherecká 110
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum, Uherecká 110/96, 95803 Malé Uherce
 
Obec Pruské
neurčitý čas | ambulantná
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, 293, 01852 Pruské
 
Obec Veľké Uherce
neurčitý čas | ambulantná
360, 95841 Veľké Uherce