Preskočiť navigáciu

Obec Veľké Uherce

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 3 a § 56 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:22 osôb
Deň začatia poskytovania:20.3.2012
Miesto poskytovania:360, 95841 Veľké Uherce
Mobil:

+421 908614174

Email:

obecvelkeuherce@velkeuherce.sk

Web:http://www.velkeuherce.sk
Zodpovední zástupcoviaEdita Gubková
Poskytovateľ: Obec Veľké Uherce
360
95841  Veľké Uherce
IČO: 00311294