Preskočiť navigáciu

Mesto Handlová, SNP 52

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 56 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z .z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:8.6.2010
Miesto poskytovania:SNP 52/14, 97251 Handlová
Telefón:

+421 465192535

Mobil:

+421 918325883

Email:

handlova@handlova.sk

Web:http://www.handlova.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Veronika Cagáňová
Poskytovateľ: Mesto Handlová
Námestie baníkov  7/14
97251  Handlová
IČO: 00318094