Preskočiť navigáciu

Mesto Handlová

IČO:00318094
Sídlo:Námestie baníkov 7/14, 97251 Handlová

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:123
Dátum zápisu do registra:4.1.2010
Dátum poslednej zmeny:27.12.2018
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Handlová
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Handlová
Sociálne poradenstvo - základné
neurčitý čas | terénna forma
obec: Handlová
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
obec: Handlová
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
neurčitý čas | terénna forma
obec: Handlová
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií) forma
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, 97251 Handlová
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
SNP 52/14, 97251 Handlová