Preskočiť navigáciu

Mesto Handlová

Druh sociálnej služby: Sociálne poradenstvo - základné (§ 19 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii
Deň začatia poskytovania:16.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Handlová
Email:

socialne@handlova.sk

Telefón:

+421 465192535

Mobil:

+421 918325883

Web:http://www.handlova.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Veronika Cagáňová
Poskytovateľ: Mesto Handlová
Námestie baníkov  7/14
97251  Handlová
IČO: 00318094