Preskočiť navigáciu

Sociálne poradenstvo - základné

§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.

Základné sociálne poradenstvo (§19 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.) je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

"Fórum pre pomoc starším" - národná sieť
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
"Pomoc obetiam násilia"
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
"Pomoc obetiam násilia", Kniežaťa Pribinu 194
neurčitý čas | ambulantná
Kniežaťa Pribinu 194/24, 91101 Trenčín
 
Aliancia žien - Cesta späť, Hasičská 115
neurčitý čas | ambulantná
Hasičská 115/3, 91101 Trenčín
 
Fórum života
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
LUNA, n. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Trenčín
 
LUNA, n. o.
neurčitý čas | ambulantná
utajená adresa
 
LUNA, n. o., Nábrežná 1635
neurčitý čas | ambulantná
Nábrežná 1635/8, 91101 Trenčín
 
Mesto Handlová
neurčitý čas | terénna
obec: Handlová
 
Slovenské hemofilické združenie
neurčitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Sv. Lujza, n. o.
neurčitý čas | terénna
okres: Prievidza
 
Sv. Lujza, n. o., Ulica M. Gorkého 316
neurčitý čas | ambulantná
Centrum paliatívnej starostlivosti, Ulica M. Gorkého 316/1, 97101 Prievidza
 
Združenie na podporu rodiny a rodovej rovnosti, o.z.
určitý čas | terénna
Trenčiansky kraj
 
Ženy pomáhajú ženám, Februárová 152
určitý čas | ambulantná
Ženy pomáhajú ženám, Februárová 152/1, 95801 Partizánske
 
Zlotavovňa, o. z.
určitý čas | terénna
Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj