Preskočiť navigáciu

Mesto Handlová

Druh sociálnej služby: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (§52 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
Cieľová skupina:§52 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav
Deň začatia poskytovania:1.3.2023
Mobil:

+421918325883

Email:

veronika.caganova@handlova.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Veronika Cagáňová
Poskytovateľ: Mesto Handlová
Námestie baníkov  7/14
97251  Handlová
IČO: 00318094