Preskočiť navigáciu

Mesto Púchov, Námestie slobody 1400

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 56 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:105 osôb
Deň začatia poskytovania:26.5.2010
Miesto poskytovania:Denné centrum, Námestie slobody 1400/12, 02001 Púchov
Telefón:

+421 424650831

Email:

primator@puchov.sk

Web:http://www.puchov.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Michaela Sakalová
Poskytovateľ: Mesto Púchov
Štefánikova  821/21
02001  Púchov
IČO: 00317748