Preskočiť navigáciu

Obec Horná Poruba

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 3 a § 56 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:18 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2011
Miesto poskytovania:Horná Poruba 379, 01835 Horná Poruba
Telefón:

+421 424460010

Email:

obechp@gmail.com

Web:http://www.hornaporuba.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Milan Staňo
Poskytovateľ: Obec Horná Poruba
39
01835  Horná Poruba
IČO: 00317284