Preskočiť navigáciu

Obec Lazy pod Makytou

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 56 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2012
Miesto poskytovania:Denné centrum, 324, 02055 Lazy pod Makytou
Telefón:

+421 424681941

Email:

starosta@lazypodmakytou.sk

Web:http://www.ilazypodmakytou.sk
Zodpovední zástupcoviaJanka Jánošková
Poskytovateľ: Obec Lazy pod Makytou
157
02055  Lazy pod Makytou
IČO: 00317446