Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske, Februárová 152

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 3 a § 56 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:92 osôb
Deň začatia poskytovania:4.5.2009
Miesto poskytovania:Klub spoločenských organizácií - denné centrum, Februárová 152/1, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 385363016

Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
IČO: 00310905