Preskočiť navigáciu

Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie 7.apríla 410

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e)ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:80 osôb
Deň začatia poskytovania:10.2.2010
Miesto poskytovania:Námestie 7.apríla 410/22, 90613 Brezová pod Bradlom
Telefón:

+421 346942232

Email:

plackova@brezova.sk

Web:http://www.brezova.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jaroslav Ciran
Poskytovateľ: Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen.M.R.Štefánika  1/1
90613  Brezová pod Bradlom
IČO: 00309443