Preskočiť navigáciu

Mesto Brezová pod Bradlom

IČO:00309443
Sídlo:Námestie gen.M.R.Štefánika 1/1, 90613 Brezová pod Bradlom

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:145
Dátum zápisu do registra:11.2.2010
Dátum poslednej zmeny:3.6.2021
Odľahčovacia služba
určitý čas | terénna forma
obec: Brezová pod Bradlom
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Brezová pod Bradlom
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
obec: Brezová pod Bradlom
Denné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Námestie 7.apríla 410/22, 90613 Brezová pod Bradlom
Nocľaháreň
určitý čas | pobytová - ročná forma
Nocľaháreň, V Jarku 725/1, 90613 Brezová pod Bradlom