Preskočiť navigáciu

Mesto Brezová pod Bradlom

Druh sociálnej služby: Prepravná služba (§ 42 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - do vzdialenosti 50 km od mesta Brezová pod Bradlom
Deň začatia poskytovania:4.8.2010
Miesto poskytovania: obec: Brezová pod Bradlom
Telefón:

+421 346942211

Email:

mesto@brezova.sk

Web:http://www.brezova.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Gabriela Plačková
Poskytovateľ: Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen.M.R.Štefánika  1/1
90613  Brezová pod Bradlom
IČO: 00309443