Preskočiť navigáciu

Mesto Brezová pod Bradlom, V Jarku 725

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.4 a § 25 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:23 osôb
Deň začatia poskytovania:1.6.2011
Miesto poskytovania:Nocľaháreň, V Jarku 725/1, 90613 Brezová pod Bradlom
Telefón:

+421 346942211

Email:

mesto@brezova.sk

Web:http://www.brezova.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Eva Ušiaková
Poskytovateľ: Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen.M.R.Štefánika  1/1
90613  Brezová pod Bradlom
IČO: 00309443