Preskočiť navigáciu

Mesto Brezová pod Bradlom

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 1 a § 54 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Deň začatia poskytovania:11.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Brezová pod Bradlom
Telefón:

+421 346942232

Email:

plackova@brezova.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Jaroslav Ciran
Poskytovateľ: Mesto Brezová pod Bradlom
IČO: 00309443