Preskočiť navigáciu

Mesto Dubnica nad Váhom, Moyzesova 396

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 3 a § 56 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:200 osôb
Deň začatia poskytovania:13.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum neziskových organizácií Dubnica nad Váhom, Moyzesova 396/19, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefón:

+421 424455738

Email:

alena.masarova@dubnica.eu

Web:http://www.dubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Masárová
Poskytovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská  434/9
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209