Preskočiť navigáciu

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435

Druh sociálnej služby: Jedáleň (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 5 a § 58 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Kapacita:400 osôb
Deň začatia poskytovania:14.12.2009
Miesto poskytovania:Mestský dom kultúry, Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefón:

+421 424455738

Email:

alena.masarova@dubnica.eu

Web:http://www.dubnica.eu
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Masárová
Poskytovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská  434/9
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209