Preskočiť navigáciu

Jedáleň

§58 zákona 448/2008

  1. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
    • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
    • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
    • dovŕšila dôchodkový vek.
  2. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 1, v 2. a 3. odrážke.
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
neurčitý čas | ambulantná
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
 
IRIS-IV,n.o.
určitý čas | terénna
obec: Skačany
 
IRIS-IV,n.o.
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov IRIS - IV, n. o., Skačany 3, 95853 Skačany
 
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435
neurčitý čas | ambulantná
Mestský dom kultúry, Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
 
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 727
neurčitý čas | ambulantná
Trenčianska 727/45, 01851 Nová Dubnica
 
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 80
neurčitý čas | ambulantná
REPO-Gastro, Trenčianska 80/19, 01851 Nová Dubnica
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
neurčitý čas | ambulantná
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
 
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
neurčitý čas | terénna
obec: Bojnice
 
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice, Janka Kráľa 574
neurčitý čas | ambulantná
Janka Kráľa 574/17, 97201 Bojnice
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o., Považská Bystrica 204, 01701 Považská Bystrica
 
Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n. o.
neurčitý čas | terénna
okres: Považská Bystrica
 
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica J. Okáľa 773
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie pre seniorov Prievidza, Ulica J. Okáľa 773/6, 97101 Prievidza