Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice

Druh sociálnej služby: Jedáleň (§ 58 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Deň začatia poskytovania:27.8.2009
Miesto poskytovania: obec: Bojnice
Email:

riaditel@seniordombojnice.sk

Telefón:

046/5198590

Web:http://www.bojnice.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Silvia Hlavinová
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
Janka Kráľa  574/17
97201  Bojnice
IČO: 42143900