Preskočiť navigáciu

Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649

Druh sociálnej služby: Jedáleň (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 5 a § 58 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§58 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Kapacita:180 osôb
Deň začatia poskytovania:1.11.2013
Miesto poskytovania:Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Mobil:

+421 917990657

Email:

domovpartizanske@gmail.com

Telefón:

+421 387499302

Web:http://www.domovpartizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaBc. Eva Ďurinová
Poskytovateľ: Domov n. o., Partizánske
IČO: 36119491