Preskočiť navigáciu

Mesto Dubnica nad Váhom

Druh sociálnej služby: Odľahčovacia služba (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 1 a § 54 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§54 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať
Deň začatia poskytovania:14.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Dubnica nad Váhom
Telefón:

+421 424455718

+421 424455738

Email:

olga.carachova@dubnica.eu

Web:http://www.dubnica.eu
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Masárová
Poskytovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská  434/9
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209