Preskočiť navigáciu

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435

Druh sociálnej služby: Nocľaháreň (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.4 a § 25 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§25 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:14 osôb
Deň začatia poskytovania:14.12.2009
Miesto poskytovania:Krízové centrum, Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefón:

+421 424455738

Email:

primator@dubnica.eu

Web:http://www.dubnica.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Alena Masárová
Poskytovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská  434/9
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209