Preskočiť navigáciu

StarDOS n.o., Gen. M. R. Štefánika 379

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 8 a § 47 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku
Deň začatia poskytovania:15.5.2012
Miesto poskytovania:StarDOS n. o., Gen. M. R. Štefánika 379/19, 91101 Trenčín
Mobil:

+421 904911120

Email:

info@stardos.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Viera Skopalová
Poskytovateľ: StarDOS n.o.
IČO: 37923099