Preskočiť navigáciu

StarDOS n.o.

IČO:37923099
Sídlo:L. Novomeského 2688/2, 91108 Trenčín

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:216
Dátum zápisu do registra:16.3.2012
Dátum poslednej zmeny:10.3.2022
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
Trenčiansky kraj
Požičiavanie pomôcok
určitý čas | terénna forma
Trenčiansky kraj
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
Trenčiansky kraj
Požičiavanie pomôcok
určitý čas | ambulantná forma
StarDOS n. o., Gen. M. R. Štefánika 379/19, 91101 Trenčín

Zdravotnícke zariadenia