Preskočiť navigáciu

ADOS, Jilemnického, Trenčín, (StarDOS n.o.)

Zariadenie bolo zrušené k 30.11.2023
Od 1.12.2023 v poskytovaní zdravotnej starostlivosti bude pokračovať spoločnosť StarDOS s.r.o.
Druh zariadenia: agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Identifikátor: 63-37923099-A0001
Odborné zameranie: domáca ošetrovateľská starostlivosť
Lekári, sestry:

Mgr. et Mgr. Viera Skopalová (sestra)

Bc. Natallia Shakhnouskaya (sestra)

Mgr. Eva Poláčková, DiS (sestra)

Miesto prevádzkovania:
Jilemnického  555/25
91101  Trenčín
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: StarDOS n.o.
L. Novomeského  2688/2
91108  Trenčín
IČO: 37923099
Telefón:

+421 904911120

www.stardos.sk
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.