Preskočiť navigáciu

Spolu sme Prievidza

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok (§47 zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§47 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaná na pomôcku
Deň začatia poskytovania:1.1.2018
Miesto poskytovania: okres: Prievidza
Mobil:

+421 905199003

Email:

michal@michaldobias.sk

Web:http://www.spolusmeprievidza.sk
 www.pozicovnapomocok.sk
Zodpovední zástupcoviaMariana Kleinová
Poskytovateľ: Spolu sme Prievidza
Ulica M. Falešníka  428/6
97101  Prievidza
IČO: 42275555