Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske, Družstevná 833

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 36 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:25 osôb
Deň začatia poskytovania:28.9.2009
Miesto poskytovania:Zariadenie opatrovateľskej služby, Družstevná 833/22, 95801 Partizánske
Telefón:

+421 387492092

Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Web:http://www.partizánske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Námestie SNP  212/4
95801  Partizánske
IČO: 00310905