Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske

Druh sociálnej služby: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 a § 28 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§28 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. b) a jej rodina
Deň začatia poskytovania:13.12.2010
Miesto poskytovania: obec: Partizánske
Telefón:

+421 385363016

Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Námestie SNP  212/4
95801  Partizánske
IČO: 00310905