Preskočiť navigáciu

Mesto Nemšová, Odbojárov 184

Druh sociálnej služby: Útulok (§ 26 a § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas
Kapacita:7 osôb
Deň začatia poskytovania:4.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 184/7, 91441 Nemšová
Email:

trencan@nemsova.sk

Mobil:

+421 918 767 384

Web:http://www.nemsova.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Erik Trenčan
Poskytovateľ: Mesto Nemšová
Janka Palu  2/3
91441  Nemšová
IČO: 00311812