Preskočiť navigáciu

Mesto Nemšová

IČO:00311812
Sídlo:Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:obec/mesto
Registračné číslo:65
Dátum zápisu do registra:4.9.2009
Dátum poslednej zmeny:5.12.2022
Opatrovateľská služba
určitý čas | terénna forma
obec: Nemšová
Prepravná služba
určitý čas | terénna forma
Trenčiansky kraj
Útulok
určitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 184/7, 91441 Nemšová
Zariadenie opatrovateľskej služby
určitý čas | pobytová - ročná forma
Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 184/7, 91441 Nemšová