Preskočiť navigáciu

Mesto Nemšová, Odbojárov 184

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:4.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 184/7, 91441 Nemšová
Mobil:

+421 918 767 384

Email:

trencan@nemsova.sk

Web:http://www.nemsova.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Erik Trenčan
Poskytovateľ: Mesto Nemšová
Janka Palu  2/3
91441  Nemšová
IČO: 00311812